islamaumaroc

ملئت بلادك زهوا وفخرا

  أحمد عبد السلام البقالي

العدد 288 شعبان 1412/ مارس 1992

مــلأت بلادك زهــوا وفخــــرا

*

وكللـك اللـه عــزا ونصــــــرا

وأصبـح شعبـك بيــن الشعـــوب

*

أعــز مقامــا وأرفـــع قـــــدرا

                                             *****

تألقــت فــي ساحـــة الأمـــم

*

وكنـــت بهــــــا قمـــة القمــــم

وكــان خطابــــك للعالميــــن

*

قـــلادة نــــــور مـــن الحكــم

                                             *****

أعــدت الكرامـــة للمسلميــــن

*

ودافعــت عــن أمـــة العـــرب

وللقــدس كنــت النصيــر الأميـن

*

فنلـت رضـى الله، يـا ابن النبـي

                                            *****

تكلمــت باســم الشعـوب جميعــا

*

وقلـــت الحقـــائــق غيــر مسـاوم

ونــددت بالظلــم والظالميـــــن

*

ولـم تخــش فــي الحق لومة لائـم

                                          *****

ومــا اختــارك الرؤســاء لهــم

*

رئيســا ســوى لسمـــو حجـــاك

وصـــدق نبوءاتــك الباهـــرات

*

وسيــر جميـــع الشعـــوب وراك

                                         *****

أعــدت ضمائرهـــم للحيــــاة

*

ومــا فقـــــــــدوه مــن القيـــــم

تميــزت عنهــم بــزي وفكـــر

*

فكنــت كنـــــــار علــــى علــم

ولــم ترض لبــس الســواد لمــا

*

يمثلــه مــــــن أســى وظـــــلام

فكــان لزيــك معــزى عميـــق

*

كمغــزى بيــاض حمــام الســلام

                                       *****

فياليتهــم ينصتــــون إليــــك

*

ويرعــون ما قطعــوا من عهــود

فلـــو أنهــم أنصتــوا بالقلــوب

*

إليــك لعـــــم الســلام الوجــــود

العدد الأخير

This is a SEO version of Numero 404 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

العدد ما قبل الأخير

This is a SEO version of Numero 400 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here